Games Role Playing

Tân Tru Thần Truyện APK MOD

Tân Tru Thần Truyện .APK Mod Money is a Adventure game for Android

Download last Version Tân Tru Thần Truyện with direct link

cập nhật phiên bản mới “Phù Đồ Ma Tông” 2 phái mới ‘Địa Tạng” “Hoa Linh” câu chuyện giữa Phật và Yêu, giữa họ đã có bí mật gì khiến họ mãi mãi không gặp được nhau? Địa Tạng sẵn sàng Ngịch Thiên Cải Mệnh vì Hoa Linh
là tựa game mobile tiên hiệp, Cốt truyện đặc biệt, phong cách tu tiên, bản độ hoàn toàn mới, phí bản và 6 chức nghiệp, Kỹ năng đẹp mất, Thời trang bách biến, Thần khí chuyên thuộc, Thú cưỡi linh thu, Tu tiên tình lữ, Hãy cùng đến trải nghiệm!
2 phái mới ‘Địa Tạng” “Hoa Linh” chính thức ra mắt!

Cốt truyện :
Địa Tạng vốn là một tiểu tăng nhân, lạc vào Cửu Lệ U Đô bị ma nữ bắt, Hoa Linh nghe được tiếng cầu cứu và đã giải cứu thành công. Họ dần trở thành đôi bạn thân như hình với bóng.. Khi lớn lên, Hoa Linh cho Địa Tạng biết rằng mình là một hồ yêu, vì muốn trở thành phàm nhân,Nên đã sống ở đây từ lâu, Qua trăm năm tình cảm giữa họ đã rất sâu đậm, Kết thành phu thê, Chuyện này truyền đến tai Phật Tổ ngoài tam giới, Sau đó nhốt Hồ Yêu vào Cửu Tầng Yêu Lâu, Phong cấm ngàn năm, Địa Tạng nhiều lần đến cứu nhưng đều không thành công do có rất nhiều thiên thần canh gác và bị tước đi đạo hành , giáng thành người phàm, Vì muốn cứu thê tử nên bị tâm ma phản phế, Đoạ nhập ma đạo trở thành “Huyền Ma Võ Tăng”…
Link trang chủ :tt.mocgame.vn/webpage.html
Link Fanpage : www.facebook.com/TTmoc.vn
updated the new version of “Buddha Ma Tong” 2 new sects ‘Eizong Tang’ “Hoa Linh” the story between Buddha and Love, what secret between them made them forever unable to meet each other. ? Jizhong is ready to defy Heaven for the sake of Hoa Linh
is a first-person mobile game, special plot, fairy style, completely new version, free version and 6 occupations, beautiful skills, universal fashion, specialized spirit , Linh Thu mount, Tu Tien love travel, Come experience!
2 new sects ‘Establishment’ and ‘Hoa Linh’ officially launched!

Plot :
Jizhong was originally a small monk, lost in Cuu Le U Do and was captured by a female ghost, Hoa Linh heard the call for help and was successfully rescued. They gradually became close friends like a picture and a shadow.. When growing up, Hoa Linh told Jizhuang that she was a lake demon, because she wanted to become a human, so she lived here for a long time, Through a hundred years of love The relationship between them was very deep, They became husband and wife, This story reached the ears of the Buddha outside the three worlds, Then locked Ho Yao in the Nine Floors of the Demon Pavilion, Forbidden for a thousand years, Jizhong came to save him many times but all failed. Due to the fact that there were many angels guarding and was stripped of his way of life, he became a mortal. Because he wanted to save his wife, he was betrayed by the devil’s mind. Entering the demonic path, he became “Huan Ma Vo Tang”…
Link to homepage: tt.mocgame.vn/webpage.html
Link Fanpage: www.facebook.com/TTmoc.vn
APP ID: com.xxqy.gs

Tân Tru Thần Truyện screenshots 1

Mod info

Unlimited money

Google Play

More Games / Apps


More Games / Apps


Go to download site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *