Games Role Playing

Ngộ Không : Đại Náo Thiên Cung APK MOD

Ngộ Không : Đại Náo Thiên Cung .APK Mod Money is a Adventure game for Android

Download last Version Ngộ Không : Đại Náo Thiên Cung with direct link

Hoàn thành Đăng ký trước có thể nhận: Ngọc Khóa, Đan EXP , các Đạo cụ hiếm , Danh hiệu tuyệt bản..vv

◆Thủy Mặc đặc sắc, yêu thần hội quyển
Game được dựng theo phong cách hội họa Thủy Mặc cổ điển. Các bạn sẽ như đang được xem một bộ phim thực sự. Tha hồ trải nghiệm thế giới Thủy Mặc đầy hấp dẫn

◆1 người 4 nhân vật, tự do chuyển đổi
Gameplay độc nhất một người bốn nhân vật, thay đổi tùy ý nhân vật mình thích; Không chỉ trải qua cốt truyện bằng các nhân vật khác nhau, mà còn trải nghiệm được chiến lược khác nhau của các nghề!

◆72 phép thần thông, chưa từng gặp qua
Hệ thống biến thân đặc sắc trong game, đối thoại với bạn có thể là vạn vật xung quanh; Còn có gameplay trợ trận tương khắ biến thân, có khả năng biến thân mưu lược mới có thể đột phá ải khó, vượt qua cốt truyện kinh điển!

◆Tiên Giới Linh Bảo, tương sinh tương khắc
Hệ thống Pháp Bảo đặc sắc trong game, phối hợp trong ngoài ngũ hành tương khắc, đồng thời phối hợp với chiến lược trong chiến đấu, bạn sẽ trải nghiệm được cảm giác thực lực và tài trí song toàn!

◆Hỗ trợ tấn công, yêu quái trợ trận
Hoàn nguyên Thần Tiên Yêu Linh kinh điển, chúng sẽ cùng bạn ra trận, mỗi loại Thần Tiên Yêu Linh mỗi loại chiến lược, ra trận hợp lý sẽ tăng gấp trăm lần lực chiến!

Hồng Hà Games Hợp Tác Phát Hành ở Việt Nam

Completing Pre-Registration can get: Key Gems, Knitting EXP , Rare Props , Masterpiece Titles..vv

◆Special Thuy Mo, love god Hoi book
The game is built in the style of classical ink painting. You will feel like you are watching a real movie. Feel free to experience the fascinating world of Ink

◆1 person 4 characters, free to switch
Unique gameplay with four characters, change as you like; Not only go through the plot with different characters, but also experience the different strategies of the professions!

◆72 miracles, never seen before
Unique transformation system in the game, dialogue with you can be everything around; There is also a match-supporting gameplay that is quite transformative, capable of transforming into a new strategy to be able to break through difficulties and overcome the classic plot!

◆Fairy World Spirit Treasure, mutual life and opposites
The unique system of Phap Bao in the game, coordination in and out of the five elements, and at the same time coordinating with strategy in combat, you will experience the feeling of strength and intelligence!

◆Assist attack, youkai support battle
Revert the classic Fairy God Spirit, they will go to battle with you, each type of Fairy Demon Spirit each type of strategy, a reasonable battle will increase a hundred times the fighting power!

Hong Ha Games Co-Publishing in Vietnam
APP ID: com.ninering.fsyhj.an

Ngộ Không : Đại Náo Thiên Cung screenshots 1Ngộ Không : Đại Náo Thiên Cung screenshots 2Ngộ Không : Đại Náo Thiên Cung screenshots 3

Mod info

Unlimited money

Google Play

More Games / Apps


More Games / Apps


Go to download site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *