Games Role Playing

Ngạo Thế Phi Tiên APK MOD

Ngạo Thế Phi Tiên .APK Mod Money is a Adventure game for Android

Download last Version Ngạo Thế Phi Tiên with direct link

là tựa game đã được đội kỹ thuật nghiên cứu sâu về thị trường Việt Nam suốt 3 năm. Nhầm khắc phục những điểm yếu của các sản phẩm MMOPRG khác thị trường, đội ngũ đã tận dụng hết nguồn năng lực để làm ra phiên bản dành riêng cho thị trường Việt Nam.
là tựa game lấy bối cảnh phân tranh giữa 4 tộc Nhân,Yêu Ma,Thần. Tự lúc hỗn độn sơ khai, các thống lĩnh của 4 bộ tộc đã dẫn dắt bộ tộc sáng lập kỷ nguyên mới.
là tựa game mobile lấy đề tài tiên hiệp, Kết hợp với thể loại Treo Máy và Quốc Chiến. Trong trò chơi, người chơi không chỉ có thể thoải mái treo máy trên cấp, còn có thể cảm nhận những trận Quốc Chiến khốc liệt, Chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm mới cho người chơi. Ngoài ra những tính năng vế tu tiên cũng được tái hiện như Cảnh Giới, Hoá thân thiên thần hoặc các kỳ ngộ khác.
là tựa game mobile mang đặc sắc về Quốc Chiến và rất nhiều các hoạt động khác về PK, Như Xếp hạng cá nhân, Bang hội chiến, Liên Server, Băng Hoả Chiến Trường…, Mỗi ngày người chơi đều trải nghiệm các tính năng PK khác nhau.
Hy vọng mỗi người chơi đến trải nghiệm đều sẽ có cảm giác chất lượng sản phẩm đã vượt quá mong đợi.Hy vọng nỗ lực của đội ngũ sẽ được tất cả người chơi đón nhận.
is a game that has been researched deeply by the technical team for 3 years. Wrongly overcoming the weaknesses of MMOPRG products from different markets, the team made full use of their capacity to make a version for the Vietnamese market.
is a game set in the context of a war between 4 races, Nhan, Loved Ma, and God. At the initial chaos, the rulers of the four tribes led the tribe to found a new era.
is a mobile game with the theme of the first round, Combined with the genre of Treo Phone and Quoc Chien. In the game, players can not only comfortably hang up on the level, but can also feel the fierce Warring States battles, which will certainly bring a new experience for players. In addition, the nirvana features are also reappeared such as the Realm of Heaven, the Angel incarnation or other enlightenment.
is a mobile game with unique features about Quoc Chien and many other activities about PK, such as Personal Ranking, Guild of War, Lien Server, Ice Fire Battle …, Every day players are experience different PK features.
We hope that each player who comes to experience will feel that the product quality has exceeded expectations. Hope the team effort will be welcomed by all players.
Cập nhật phiên bản , Cập tính tính năng và hệ thống, ưu hoá fix bug, thêm cách chơi mới và lễ bao
APP ID: com.muugame.ntpt

Ngạo Thế Phi Tiên screenshots 1Ngạo Thế Phi Tiên screenshots 2Ngạo Thế Phi Tiên screenshots 3

Mod info

Unlimited money

Google Play

More Games / Apps


More Games / Apps


Go to download site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *