Games Role Playing

Mộng Huyễn Giang Hồ 2.5.1 APK MOD

Mộng Huyễn Giang Hồ 2.5.1 .APK Mod Money is a Adventure game for Android

Download last Version Mộng Huyễn Giang Hồ with direct link

Kế thừa tinh hoa võ hiệp Kim Dung – Cổ Long, phát triển cốt truyện đặc sắc với các anh hùng dã sử thuần việt như Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh mang lại một thế giới trò chơi đầy màu sắc. Người chơi thu thập các Đại Hiệp yêu thích của mình như Vô Kỵ, Dương Quá, Kiều Phong, Tây Môn, Lục Tiểu Phụng, Yến Thập Tam…
Inheriting the quintessence of martial arts Kim Dung – Co Long, developing unique storylines with Vietnamese historical heroes such as Thanh Giong, Son Tinh, Thuy Tinh bringing a colorful game world. Players collect their favorite Dai Hiep, such as Vo Ky, Duong Qua, Kieu Phong, Tay Mon, Luc Tieu Phung, Yen Thap Tam …
Giao diện mới
Oct23
APP ID: mobi.mgh.mong.daihiep

Mộng Huyễn Giang Hồ 2.5.1 screenshots 1

Mod info

Unlimited money

Google Play

More Games / Apps


More Games / Apps


Go to download site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *