Games Trivia

Lift Kviz 1.1.39 APK MOD

Lift Kviz 1.1.39 .APK Mod Money is a Adventure game for Android

Download last Version Lift Kviz with direct link

U Lift Kvizu se zabavljate, učite nove stvari i osvajate novac!

Lift Kviz je prvi regionalni kviz u kojem odgovarate na pitanja iz različitih oblasti uživo i osvajate novčane nagrade! Lift Kviz možete da igrate sa bilo kog mesta u zakazanim terminima.

Verovatno ste do sad igrali različite online i offline kvizove. A da li ste nekad igrali uživo kviz na svom telefonu, u zakazanom terminu, zajedno sa brojnim igračima koji u isto vreme odgovaraju na pitanja kad i vi, gde svi koji stignu do kraja osvajaju novčane nagrade?

U Lift Kvizu konačno imate priliku da iskoritite i unovčite godinama akumlirano potrebno i nepotrebno znanje-

Lift Kviz se igra veoma jednostavno. Sve što treba da uradite je da instalirate aplikaciju, ulogujete se preko postojećeg Facebook naloga i budete spremni za prvi sledeći zakazani SHOW.

U Liftu vas čekaju Čupa ili Ana, koji će vas voditi kroz 12 pitanja pravo do nagradnog fonda!

U Lift Kviz vožnji imate 12 pitanja, tri ponuđena odgovra i po 10 sekundi za svako da izaberete tačan.

Šta se desi ako date pogrešan odgovor?

Opcija A: ispali ste iz takmičenja za novčanu nagradu, ali i dalje možete da gledate, četujete i divite se sebi kako ste znali sve do kraja.

Opcija B: nije sve izgubljeno! Možete da iskoristite ekstra život (bilo kad u toku igre osim na poslednjem, 12. pitanju). Što nas dovodi do sledeće stvake, a to je kako dobiti ekstra život.

Ekstra život je magično rešenje koje vas vraća u igru nakon pogrešnog odgovora i pomaže da lakše stignete do nagradnog fonda, dobijate pozivanjem prijatelja da instaliraju Lift Kviz. Nakon što vaši prijatelji instaliraju Lift Kviz, naprave svoj nalog i unesu vaš jedinstveni LIFT KOD (koji ćete naći na početnoj strani čim otvorite aplikaciju), vi dobijate ekstra život, oni dobijaju ekstra život i svi su srećni!

Dakle, sve što treba da uradite je:

1. Besplatno preuzmete Lift Kviz aplikaciju
2. Napravite nalog
3. Otvorite aplikaciju kada vam stigne notifikacija da je igra aktivna
4. Pokažete znanje
5. Dobro se zabavite
6. Osvojite novčanu nagradu
7. I pozovete prijatelje da vam se pridruže

Zašto ćete voleti Lift Kviz?

Zato što je svaka Lift Kviz vožnja nova, drugačijia, uzbudljiva
Zato što imate priliku da se takmičite, za novac, ali i za poziciju na leaderboard-u
Zato što konačno možete da unovčite svoje znanje
Zato što u svakom kvizu saznajete nove stvari
Zato što možete da igrate sami, ali je još zabavnije sa prijateljima

Pratite nas na Instagramu @liftkviz da budete u toku sa svim novinama.
Potrebna vam je pomoć, imate predlog ili sugestiju – pišite nam na [email protected]
At Lift Quiz you have fun, learn new things and win money!

The Elevator Quiz is the first regional quiz to answer questions from different live areas and win cash prizes! You can play the Quiz Lift anywhere from your scheduled dates.

You’ve probably played various online and offline quizzes by now. And have you ever played a live quiz on your phone, on a scheduled date, along with a number of players who answer the questions at the same time as you, where everyone who reaches the end wins cash prizes?

At Lift Quiz, you finally have the opportunity to tap into and redeem years of accumulated necessary and unnecessary knowledge-

The Elevator Quiz is easy to play. All you have to do is install the application, log in through your existing Facebook account and be ready for the first next scheduled SHOW.

At the Elevator you will find Chupa or Ana, who will guide you through the 12 questions straight to the prize pool!

In the Elevator Quiz ride you have 12 questions, three offered answers and 10 seconds each to choose the correct one.

What happens if you give the wrong answer?

Option A: You are out of the cash prize competition, but you can still watch, read and admire yourself as you knew it all the way.

Option B: Not all is lost! You can redeem the extra life (anytime during the game except for the last question 12). Which brings us to the next thing, which is how to get an extra life.

Extra Life is a magical solution that returns you to the game after a wrong answer and helps you get to the prize pool more easily by inviting friends to install the Lift Quiz. After your friends install the Lift Quiz, create their account and enter your unique LIFT CODE (which you will find on the homepage as soon as you open the application), you get an extra life, they get an extra life and everyone is happy!

So all you have to do is:

1. Download the Lift Quiz app for free
2. Create an account
3. Open the application when you are notified that the game is active
4. You show knowledge
5. Have a good time
6. Win a cash prize
7. And invite your friends to join you

Why will you love the Elevator Quiz?

Because every Lift Quiz ride is new, different, exciting
Because you have the opportunity to compete, for the money, but also for the leaderboard position
Because you can finally monetize your knowledge
Because in each quiz you learn new things
Because you can play alone, but it’s even more fun with your friends

Follow us on Instagram @liftkviz to stay up to date with all news.
Need help, have a suggestion or suggestion – contact us at [email protected]
Connection stability
Video stream
Firebase update
Push notification
Minor bugs
APP ID: com.lift.kviz

Lift Kviz 1.1.39 screenshots 1Lift Kviz 1.1.39 screenshots 2Lift Kviz 1.1.39 screenshots 3

Mod info

Unlimited money

Google Play

More Games / Apps


More Games / Apps


Go to download site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *