Games Trivia

Een tegen 50 APK MOD

Een tegen 50 .APK Mod Money is a Adventure game for Android

Download last Version Een tegen 50 with direct link

Je speelt de quiz thuis op twee manieren:

1) Een tegen een – in dit spel test jij jouw kennis tegen een tegenstander.
2) Een tegen 50 – in dit spel neem jij het op tegen 50 andere tegenstanders.

Een tegen een
Bij het Een tegen een spel neem jij het op tegen je vrienden of speel je tegen willekeurige tegenstanders! Per potje spelen jullie drie rondes. In ronde 1 en 2 kiezen jullie om de beurt een categorie die je wilt spelen. Per ronde krijg je 5 vragen. Als je goed antwoordt verdien je punten. Hoe sneller je (goed) antwoordt des te meer punten je krijgt.

In de derde ronde spelen jullie de finale! Deze ronde bestaat uit vijf vragen uit willekeurige categorieën. Bij een goed antwoord verdien je punten, maar bij een fout antwoord krijg je minpunten.
In deze ronde mag je een keer een Verdubbelaar inzetten. Als je de Verdubbelaar inzet, dan verdien je bij een goed antwoord dubbele punten, maar ontvang je nu ook dubbele minpunten bij een fout antwoord.
Met een slimme strategie kun je een achterstand na ronde 1 en 2 nog prima goedmaken in de finaleronde!

Een tegen 50
Hoeveel van de 50 personen speel jij weg? Speel zelf Een tegen 50! In dit spel beantwoord je 10 vragen op snelheid. Je verdient meer punten als je sneller goed antwoordt.
Je kunt drie keer een Escape inzetten, dan ben je verzekerd van een goed antwoord. Inzetten van een Escape kost je wel punten. Daarnaast kun je een keer een Verdubbelaar inzetten. Hiermee verdubbel je jouw score bij die vraag. Speel tactisch en maak slim gebruik van de Escapes en Verdubbelaar en win van zoveel mogelijk tegenstanders!
You play the quiz at home in two ways:

1) One against one – in this game you test your knowledge against an opponent.
2) One against 50 – in this game you compete against 50 other opponents.

One against one
In One against a game, you compete against your friends or play against random opponents! You play three rounds per game. In rounds 1 and 2, you take turns choosing a category to play. You will receive 5 questions per round. If you answer correctly, you earn points. The faster you answer (correctly), the more points you get.

In the third round you play the final! This round consists of five questions from random categories. With a correct answer you earn points, but with an incorrect answer you get minus points.
In this round you may bet a Doubler once. If you use the Doubler, you earn double points for a correct answer, but now you also receive double minus points for an incorrect answer.
With a smart strategy you can still make up for a gap after round 1 and 2 in the final round!

One against 50
How many of the 50 people do you play away? Play one against 50 yourself! In this game you answer 10 questions at speed. You earn more points if you answer correctly faster.
You can use an Escape three times, then you are assured of a correct answer. Using an Escape does cost you points. You can also use a Doubler once. This will double your score for that question. Play tactically and make smart use of the Escapes and Multiplier and win against as many opponents as possible!
4.0.4
• Diverse verbeteringen.

4.0.3
• Diverse verbeteringen.

4.0.2
• Schermovergangen gaan nu sneller.
• Diverse andere verbeteringen.

4.0.1
• Problemen met scrollen verholpen.
• Diverse andere verbeteringen.

4.0
• De app is voor het nieuwe seizoen aangepast naar ‘Een tegen 50’.
• 500 nieuwe vragen.
• Verbeterde ondersteuning voor nieuwe apparaten.
APP ID: nl.ncrv.eentegen100

Een tegen 50 screenshots 1Een tegen 50 screenshots 2Een tegen 50 screenshots 3

Mod info

Unlimited money

Google Play

More Games / Apps


More Games / Apps


Go to download site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *